Felbillenéssel járó targonca balesetek megelőzése

2017.05.14. 10:43
A targonca egyensúlya a mellsőtengely, mint forgástengely két oldalán (elől és hátul) lévő két tömeg közötti egyensúlyon alapul. Ez az elv érvényesül a villástargoncán, mikor a targonca villákon lévő rakomány súlya egyensúlyban van a targonca súlyával. A targonca súlypontjának a helyzete és a teher súlypontjának helyzete ugyancsak fontos tényező.
Stabilitás és súlypont
A villástargonca stabilitása üresen a súlypontjának helyzetétől függ, ha pedig rakomány van rajta, akkor az eredő súlypont a meghatározó. Mivel a targonca mozgó alkatrészekkel rendelkezik, a súlypont is változó. Az eredő súlypont pl. az emelő oszlop dőlésének megfelelően mozdul előre, ill. hátra. A súlypont az emelőoszlop süllyedésével és emelkedésével együtt süllyed, ill. emelkedik.
A súlypontot, és ezzel együtt a megrakott targonca stabilitását az alábbi tényezők befolyásolják:
  • Méret, súly, alak és a rakomány helyzete -
  • Rakodási magasság
  • Az előre – és hátra dőlés mértéke
  • Abroncsnyomás
  • Dinamikus erők, amelyek gyorsításkor, fékezéskor, vagy a targonca fordulásakor keletkeznek.
  • A talaj dőlése és állapota, melyen a targonca dolgozik.
Ezeket a tényezőket a rakomány nélküli targoncánál is figyelembe kell venni, mivel a rakomány nélküli targonca könnyebb, és ezért sokkal könnyebben dől fel, mint az a teherrel megrakott gép, melynél a rakomány süllyesztett pozícióban van.

A villástargonca stabilitásának alapja
A villástargonca akkor stabil, (se oldalra, se előre nem billen) ha a súlypont a villástargonca stabilitási alapjának a tartományában – a mellső kerekek és a hátsó tengely forgáspontja közötti háromszögben – marad. Ha a súlypont a mellső tengely elé esik, a targonca előre billen. Oldalra billen, ha a súlypont a stabilitási háromszög valamelyik oldalán kívül esik.

Névleges terhelési adatok (súly – és teher középponti távolság)
A villástargonca névleges terhelhetősége a típustáblán olvasható. Ezt a teher és annak tömegközépponti távolságaként (terhelési középpontként) adják meg. A terhelési középpont meghatározása a teher súlyponti helyzetéből történik. A típustáblán jelzett terhelési középponti távolság a villa mellső oldala illetve a kiegészítő szerelék mellső felülete és a teher súlypontja közötti vízszintes távolság. A súlypont függőleges helyzetének meghatározása fenti, vízszintes helyzet meghatározásának megfelelően történik.

Ügyelnünk kell, arra hogy ha más adat nem szerepel a típustáblán, akkor a megadott terhelési adatok a standard kivitelű targoncára vonatkoznak, standard védőráccsal, villával és emelőoszloppal, és semmiféle speciális kiegészítő szerelék nincsen az értékhez számolva. Függőleges irányban pedig a terhelési középpont nem lehet magasabban a villától, mint az terhelési középponti távolság értéke. Ha ezek a feltételek nem adottak, a vezetőnek a biztonság miatt csökkentenie kell a terhelést, mivel azzal a targonca stabilitását befolyásolni lehet. Nem szabad a targoncát használni, ha a névleges terhelési adatok nincsenek a típustáblán feltűntetve.